woensdag, augustus 06, 2008

VNAP negatief over brief minister Plasterk

De Vereniging van Nederlandse Animatie Producenten (VNAP) beoordeelt de 'Animatie en Documentaire brief' van Minister Plasterk wat betreft het animatie-deel als een gemiste kans. In de brief van de minister wordt volgens de VNAP ten onrechte de conclusie getrokken dat het bestaande overheidsbeleid voldoende garanties biedt voor een gezonde Nederlandse animatiesector. Het gevolg hiervan is dat het veelbelovende Nederlandse animatieveld achterop blijft lopen bij de animatiesectoren in de landen om ons heen. De VNAP is van mening dat de minister te weinig gevolg geeft aan de conclusies van het recent verschenen rapport van Berenschot ‘Animatie in Nederland’ en het advies van de Raad voor Cultuur ‘Toptalent begint bij ambitie’. Zowel het onderzoek als het advies tonen aan dat er voor de sector veel groeipotentieel bestaat op de Europese markt van tv-series en lange speelfilms. De tevredenheid over het bestaande beleid, die uit de brief van de minister spreekt, vindt de VNAP dan ook ongepast. De VNAP concludeert dat de minister een te kortzichtig cultuurbeleid voert voor zover het de animatiefilm betreft. Dit verhindert dat de nu kleinschalige en artistiek succesvolle sector zich ontwikkelt tot een sterke internationaal opererende sector van groot economisch belang.

bron: reclameweek

Geen opmerkingen: